Електрична енергія на біржі

Сучасний український ринок електричної енергії працює в умовах конкуренції постачальників. Ще декілька років тому галузь була в руках монополістів, чим стримувався розвиток економіки країни. 

На сьогоднішній день ціна електричної енергії встановлюється за результатами торгів, і на сайті Української енергетичної біржі https://www.ueex.com.ua/exchange-quotations/electric-power є досить розгорнута інформація щодо методики розрахунків вартості.

Виробництво електроенергії

Електроенергія виробляється атомними (уранові атомні електростанції) або тепловими електростанціями, що використовують видобувне паливо (вугілля, газ, мазут) та заводами, які використовують відновлювані джерела енергії, такі як гідроенергія (греблі або припливні електростанції) або сила вітру (вітрові турбіни). Електроенергія, вироблена в основному за допомогою ядерної енергії та видобувного палива в періоди пікового навантаження, не є первинною енергією, тому що для її виробництва потрібна інша енергія.

Досить популярним є використання поновлюваних джерел енергії.

Існує п’ять типів відновлюваної енергії: сонячна енергія, енергія вітру, гідроенергія, біомаса і геотермальна енергія. Їх загальна характеристика полягає в тому, що вони не виробляють шкідливих викидів під час використання, тим самим сприяючи боротьбі з викидами парникових газів. Сонячна теплова або фотоелектрична енергія виробляється сонячним випромінюванням. Фотоелектрична енергія перетворює фотони, що випромінюються сонцем, в електрику. Енергія вітру — це найдавніша енергія, якою користувалась людина на парусних човнах та вітряках. Енергія вітру використовує рух повітряних мас для виробництва енергії. 

Гідравлічна енергія виходить за рахунок сили води під час руху морських припливів і течій, хвиль, гребель гідроелектростанцій. Також використовується теплова енергія морів, яка виникає через різницю температур між глибоководними і поверхневими водами. Енергія біомаси з органічних матеріалів, таких як паливна деревина, проводиться шляхом спалювання або метаболізму органічних матеріалів (біогазу). Неправильне вживання терміну «біопаливо» при використанні таких рослин, як рапс, цукровий очерет або буряк. Ці культури дають так зване «агропаливо», і ставлять під серйозне етичне питання факт використання харчових ресурсів, в той час як частина світу страждає від браку їжі. 

tortilla

Похожие записи

Read also x